Прикметники в англійській мові: види, правила та використання

Прикметники в англійській мові: види, правила та використання

  Зміст статті:

Хочете зробити свою мову яскравою та живою? Відійти від сухості одноманітних фраз? Тоді вам конче потрібні прикметники. Тому сьогодні ми зануримося у світ англійських прикметників. Обговоримо їхню роль і місце у реченні, види, форми, способи утворення та характерні закінчення. You need this! Let’s go!

Запрошуємо на курси англійської мови онлайн, де ви зможете опанувати не лише об'ємну тему прикметників, а й всі базові та не тільки теми, які точно знадобляться вам!

Як утворюються прикметники?

Утворення прикметників в англійській мові відбувається декількома способами. Розглянемо кожний із них.

Додавання суфіксів

Додавання суфіксів до кореневих слів — це один з основних способів творення прикметників. Які ж суфікси потрібно додавати? Ось деякі з них:

 • -y: happy (щасливий), sunny (сонячний)
 • -ful: beautiful (красивий), useful (корисний)
 • -less: hopeless (безнадійний), careless (необережний)
 • -ous: dangerous (небезпечний), famous (відомий)
 • -ive: active (активний), creative (творчий)
 • -al: personal (особистий), natural (природний)
 • -ic: basic (базовий), artistic (художній)
 • -able / -ible: readable (читабельний), visible (видимий)

Префікси

Префікси додаються до початку слова і змінюють його значення, утворюючи новий прикметник:

 • un-: unhappy (нещасливий), unkind (недобрий)
 • in-: invisible (невидимий), incomplete (незавершений)
 • im-: impossible (неможливий), impatient (нетерплячий)
 • dis-: dishonest (нечесний), disloyal (невірний)
 • non-: nonviolent (ненасильницький), nonverbal (безмовний)

Складені слова

Деякі прикметники утворюються шляхом поєднання двох слів:

 • high + tech: high-tech (високотехнологічний)
 • old + fashioned: old-fashioned (старомодний)
 • blue + eyed: blue-eyed (блакитноокий)

Перехід з інших частин мови

Іноді прикметники утворюються від іменників або дієслів без додавання суфіксів чи префіксів:

 • gold (золото) → gold (золотий)
 • wood (дерево) → wood (дерев’яний)
 • bore (нудьгувати) → boring (нудний)
 • interest (цікавити) → interesting (цікавий)

Зміна закінчення

Також є прикметники, що утворюються шляхом зміни закінчення слова:

 • friend (друг) → friendly (дружній)
 • health (здоров’я) → healthy (здоровий)

Тож, утворення прикметників в англійській мові — це процес, що включає різноманітні методи, такі як додавання суфіксів і префіксів, поєднання слів та перехід з інших частин мови. 

Види прикметників за утворенням

Прикметники в англійській мові класифікуються за різними критеріями, і один із них — це спосіб їхнього утворення. Давайте подивимося на основні види прикметників за утворенням:

Прості прикметники (Simple Adjectives)

Це прикметники, що складаються з одного слова без суфіксів чи префіксів. Вони можуть бути як корінними англійськими словами, так і запозиченими з інших мов.

 • tall (високий)
 • small (маленький)
 • quick (швидкий)
 • old (старий)

Похідні прикметники (Derivational Adjectives)

Ці прикметники утворюються від інших частин мови (іменників, дієслів, інших прикметників) шляхом додавання суфіксів або префіксів. Вони поділяються на кілька підвидів:

Суфіксальні прикметники (Suffixal Adjectives)

Це прикметники, утворені за допомогою суфіксів.

 • -ful: joyful (радісний), careful (обережний)
 • -less: harmless (безпечний), hopeless (безнадійний)
 • -ous: curious (допитливий), dangerous (небезпечний)
 • -able / -ible: readable (читабельний), visible (видимий)
 • -ive: active (активний), creative (творчий)

Префіксальні прикметники (Prefixal Adjectives)

У свою чергу, це прикметники, утворені за допомогою префіксів, що змінюють значення корінного слова.

 • un-: unhappy (нещасливий), unkind (недобрий)
 • in- / im-: invisible (невидимий), impossible (неможливий)
 • dis-: dishonest (нечесний), disloyal (невірний)
 • non-: nonviolent (ненасильницький), nonverbal (безмовний)

Складені прикметники (Compound Adjectives)

Ці прикметники утворюються шляхом поєднання двох або більше слів, які разом утворюють нове значення.

 • high-tech (високотехнологічний)
 • blue-eyed (блакитноокий)
 • well-known (добре відомий)
 • old-fashioned (старомодний)

Прикметники, що утворюються шляхом переходу з інших частин мови (Participial Adjectives)

Ці слова утворюються від дієслів шляхом додавання закінчень -ing або -ed (для правильних дієслів) чи зміни форми на past participle (для неправильних дієслів).

 • -ing: interesting (цікавий), boring (нудний)
 • -ed: excited (схвильований), tired (втомлений)

Субстантивовані прикметники (Nominalized Adjectives)

Це прикметники, що перетворюються на іменники, але зберігають свої прикметникові властивості. Часто використовуються з артиклями.

 • the rich (багаті)
 • the poor (бідні)
 • the young (молоді)
 • the elderly (літні)

Англійська для дорослих онлайн - курси, котрі підійдуть для будь-якого рівня володіння мовою. Ми підберемо зручний графік навчання, враховуючи ваш робочий графік!

Види прикметників за призначенням

Прикметники в англійській мові також можна класифікувати за їхнім призначенням, тобто за тим, яку функцію вони виконують у реченні. Враховуючи різні функції прикметників, ми можемо виокремити декілька основних видів:

Якісні прикметники (Qualitative Adjectives)

Якісні прикметники описують властивості або характеристики іменника, такі як розмір, форма, колір, смак, запах тощо. Вони відповідають на питання “який?” і можуть мати ступені порівняння:

 • big (великий)
 • small (маленький)
 • beautiful (красивий)
 • smart (розумний)
 • old (старий)

Наприклад:

 • She has a beautiful garden.
 • He is very smart.

Відносні прикметники (Relative Adjectives)

Відносні прикметники, відповідно, вказують на відношення між іменниками, але не описують їхні властивості. Вони не можуть мати ступенів порівняння і часто утворюються від іменників:

 • wooden (дерев’яний)
 • golden (золотий)
 • musical (музичний)
 • industrial (промисловий)

Наприклад:
She wore a golden necklace.
This is an industrial area.

Таким чином, види прикметників за призначенням розкривають їхні різні функції у мовленні. Ще більше про прикметники зможете вивчити на наших курсах. Тому, пропонуємо курси англійської мови для початківців онлайн, які підійдуть абсолютно всім, хто бажає вивчати англійську!

Види прикметників в англійській мові: об’єктивні та суб’єктивні

Прикметники в англійській мові можуть бути класифіковані також за їхнім характером — на об’єктивні та суб’єктивні. Ця класифікація базується на тому, чи описують прикметники фактичні властивості об’єктів чи виражають суб’єктивну думку або почуття мовця.

Об’єктивні прикметники (Objective Adjectives)

Об’єктивні прикметники описують властивості та характеристики іменника, які є загальноприйнятими та не залежать від особистих уподобань чи думок мовця. Вони вказують на факти або об'єктивну реальність, яку можна перевірити чи виміряти:

 • large (великий)
 • blue (синій)
 • wooden (дерев'яний)
 • round (круглий)
 • metallic (металевий)

Суб’єктивні прикметники (Subjective Adjectives)

Суб’єктивні прикметники виражають особисті думки, почуття або оцінки мовця. Вони можуть відрізнятися залежно від особистих уподобань і вражень кожної людини:

 • beautiful (красивий)
 • boring (нудний)
 • delicious (смачний)
 • scary (страшний)
 • wonderful (чудовий)

Розрізнення між об’єктивними та суб’єктивними прикметниками є важливим для точного та ефективного спілкування. Використання об’єктивних прикметників допомагає передати фактично точну інформацію, яка є зрозумілою для всіх учасників спілкування. Суб’єктивні прикметники, з іншого боку, дозволяють виразити особисті думки та почуття, додаючи емоційної забарвленості та індивідуальності у спілкування.

Порядок прикметників у реченні

При використанні декількох прикметників для опису одного іменника в англійській мові існує певний порядок, який допомагає зробити речення максимально зрозумілим та логічним. Щоб легше було запам'ятати порядок, ми підготували декілька дієвих технік, які можна побачила у нашому новому відео!

Цей порядок, який англомовні носії часто використовують інтуїтивно, базується на традиційних правилах, що визначають, як групувати різні типи прикметників.

Ось типовий порядок прикметників у реченні:

 • Думка або оцінка (Opinion)
 • Розмір (Size)
 • Форма (Shape)
 • Вік (Age)
 • Колір (Color)
 • Походження або національність (Origin)
 • Матеріал (Material)
 • Призначення або категорія (Purpose)

Щоб краще зрозуміти, як працює цей порядок, розглянемо кілька прикладів:

1. Думка або оцінка (Opinion)
A beautiful painting (прекрасна картина)
An interesting book (цікава книга)

2. Розмір (Size)
A big house (великий будинок)
A small cat (маленька кішка)

3. Форма (Shape)
A round table (круглий стіл)
A square box (квадратна коробка)

4. Вік (Age)
An old tree (старе дерево)
A new car (новий автомобіль)

5. Колір (Color)
A red apple (червоне яблуко)
A blue sky (синє небо)

6. Походження або національність (Origin)
An Italian pizza (італійська піца)
A Chinese vase (китайська ваза)

7. Матеріал (Material)
A wooden chair (дерев’яний стілець)
A metal box (металева коробка)

8. Призначення або категорія (Purpose)
A running shoe (бігова кросівка)
A sleeping bag (спальний мішок)

А тепер подивимося на приклад речення з кількома прикметниками:
She bought a beautiful (оцінка) big (розмір) old (вік) Italian (походження) wooden (матеріал) table.

Щоб вміло оперувати прикметниками у вашій вимові, радимо курс "Розмовна англійська мова для дорослих онлайн", де ви зможете відпрацювати на заняттях всі ці правила! 

Прикметники та артиклі

Прикметники та артиклі відіграють важливу роль у побудові речень в англійській мові. Правильне використання артиклів разом із прикметниками допомагає створювати зрозумілі та граматично правильні речення. 
Коли прикметник стоїть перед іменником, артикль розміщується перед прикметником. Роздивимося ці  правила детальніше:

Неозначений артикль з прикметниками

Коли ми використовуємо прикметник разом із неозначеним артиклем, артикль стоїть перед прикметником.
Наприклад:

 • a beautiful day (гарний день)
 • an interesting book (цікава книга)

Означений артикль з прикметниками

Коли прикметник вживається разом з означеним артиклем, артикль також стоїть перед прикметником.
Наприклад:

 • the big house (великий будинок)
 • the old tree (старе дерево)

Послідовність декількох прикметників з артиклями

Коли перед іменником стоїть кілька прикметників, артикль розміщується перед усіма прикметниками, слідуючи загальному порядку прикметників.
Наприклад:

 • a big red apple (велике червоне яблуко)
 • an old wooden chair (старий дерев'яний стілець)

Прикметники як іменники

Іноді прикметники використовуються як іменники, особливо в множині. В таких випадках вони вживаються з означеним артиклем “the”.
Наприклад:

 • the rich (багаті)
 • the poor (бідні)
 • the young (молоді)

Вживання артикля з унікальними предметами

Артикль “the” використовується з прикметниками перед іменниками, що позначають унікальні предмети або поняття, які є одними у своєму роді.
Наприклад:

 • the best solution (найкраще рішення)
 • the only option (єдиний варіант)

Вживання артикля з узагальненими прикметниками

Коли ми говоримо про загальні категорії чи групи людей або речей, прикметники також вживаються з артиклем “the”.
Наприклад:

 • the brave (сміливі)
 • the elderly (літні люди)

Тож, знання видів прикметників, способів їх творення та порядку у реченні допомагає краще зрозуміти їхню структуру та походження. Це, у свою чергу, полегшує їхнє правильне використання в мовленні та письмі, збагачуючи ваші мовні навички та роблячи мовлення більш виразним та точним.
 

icon lamp Тест рівня

Записатися на безкоштовний урок

Поле обов'язкове для заповнення
Поле обов'язкове для заповнення Невірний формат
Невірний формат
* — Обов'язкове для заповнення
abc

Читайте також

news__image

Вступ в аспірантуру: правила, документи та який сертифікат з англійської потрібен

Читати

Вступ в аспірантуру: правила, документи та який сертифікат з англійської потрібен

Вступ до аспірантури — важливий крок на шляху до здобуття наукового ступеня та подальшої академічної кар’єри. Цей процес вимагає ретельної підготовки, знання правил та вимог, а також збору необхідних документів. Однією з ключових умов вступу є підтвердження знання англійської мови, що часто потребує наявності відповідного сертифіката.

news__image

Поради, щоб розуміти носіїв англійської мови

Читати

Поради, щоб розуміти носіїв англійської мови

Дозвольте нам вгадати вашу проблему: ви вивчали англійську мову в школі та університеті, проте все ще не відчуваєте себе впевнено в її використанні? Так, ця ситуація знайома багатьом. Часто ми вкладаємо багато зусиль у вивчення граматики та запам’ятовування великої кількості слів, але так і не можемо добре оволодіти англійською у мовленні.

news__image

Англійська мова для подорожей

Читати

Англійська мова для подорожей

Мрієте про захопливі подорожі світом, але вас стримує невпевненість через брак англійської? Не хвилюйтеся, ви не одні! Нехай сумніви не будуть перешкодою на вашому шляху до пригод та відкриттів. Англійська мова для подорожей — це не просто набір слів і фраз. Це ключ, що відчиняє двері до нових культур, можливостей та незабутніх зустрічей. Приєднуйтеся до нас, вивчайте англійську та відчувайте себе впевнено у будь-якому куточку світу!