Рівень англійської А1 або Elementary: скільки часу піде на опанування

Рівень англійської А1 або Elementary: скільки часу піде на опанування

  Зміст статті:

Вивчення англійської мови на рівні A1 (Elementary) — це дійсно захоплююч подорож у світ мови, де ви засвоюєте базові граматичні конструкції та розширюєте словниковий запас. Для більшості вчителів, це, мабуть, найулюбленіший рівень, з якого вони починають готувати студентів! 

Запрошуємо на курс "Англійська для початківців онлайн", де ви зможете опанувати всі необхідні знання та бути впевненим у гарному володінні рівня Elementary.

У цій статті ми розглянемо, скільки часу зазвичай потрібно для опанування цього рівня та які кроки можна зробити, щоб ефективно вивчити англійську на рівні A1. 

Рівень А1 в англійській мові за системою CEFR

Рівень А1 — другий з шести рівнів, описаних Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти (CEFR). Він представляє здатність спілкуватися в простих та звичайних ситуаціях, обмінюючись базовою інформацією на знайомі теми. 

На цьому рівні учні можуть розуміти та використовувати часто вживані вирази, пов’язані з найнеобхіднішими сферами, такими як особиста та сімейна інформація, шопінг, місцева географія та працевлаштування.

Трошки нижче ви можете побачити ключові компетенції, які має людина на цьому рівні: 

Навички Компетенції
Аудіювання Може розуміти фрази та вирази, пов’язані з найважливішими сферами (наприклад, базова особиста та сімейна інформація, шопінг, місцевість, робота), коли люди говорять повільно та чітко.
Читання Може розуміти короткі, прості тексти, що містять найбільш поширену лексику, включаючи значну частину інтернаціональних слів.
Діалог Може спілкуватися в простих та звичайних ситуаціях, що вимагають прямого обміну інформацією на знайомі та звичні теми.
Усне мовлення Може використовувати низку фраз та речень, щоб простими словами описати людей і речі, пов’язані з найнеобхіднішими сферами.
Письмо Може писати короткі, прості нотатки та повідомлення з питань найнеобхіднішої сфери.

Англійська мова онлайн - це чудовий варіант онлайн вивчення мови з будь-якого куточку світу у зручний для вас час та день тижня. Тож, записуйтесь!

Чим відрізняється рівень Beginner від Elementary

Рівні Beginner та Elementary — це два початкові рівні володіння англійською мовою, які описують базові навички спілкування. Проте, між ними є й відмінності: 

Розуміння:

 • Beginner: може розуміти і використовувати дуже поширені повсякденні вирази та прості фрази, спрямовані на задоволення конкретних потреб.
 • Elementary: може розуміти короткі, прості речення та фрази, що стосуються повсякденного життя, таких як основна особиста та сімейна інформація, покупки, місце перебування та поточні події.

Говоріння:

 • Beginner: може представити себе та інших і відповісти на питання про особисту інформацію. Може спілкуватися простою мовою, щоб виконати конкретні завдання, наприклад, купити продукти або запитати дорогу.
 • Elementary: може спілкуватися простими фразами на знайомі теми, такі як сім’я, хобі, робота тощо. Може описати в простих словах те, що він/вона відчуває або думає, а також плани на майбутнє.

Читання:

 • Beginner: може розуміти короткі, прості тексти, такі як реклама, оголошення, меню та розклади. Може розуміти прості особисті листи.
 • Elementary: може розуміти короткі, прості тексти на повсякденні теми, такі як особисті листи, статті в газетах та журналах, короткі описи подій.

Письмо:

 • Beginner: може написати короткі, прості речення та фрази. Може написати просте особисте повідомлення, наприклад, листівку.
 • Elementary: може написати просте пов’язане письмо на знайомі теми, такі як сім’я, хобі, робота тощо. Може описати в простих словах свій досвід та події.

Загалом, мовці на рівні Elementary володіють ширшим словниковим запасом і граматичними структурами, ніж мовці на рівні Beginner. Вони можуть спілкуватися більш впевнено в різних ситуаціях і розуміти складніші тексти та розмови.

Що потрібно знати для рівня Elementary

Щоб досягти рівень Elementary (A1) в англійській мові, важливо мати базові знання граматики, словниковий запас та навички комунікації. Ось деякі ключові аспекти, які потрібно знати на цьому рівні:

 • Проста граматика: розуміння простих граматичних конструкцій, таких як Present Simple, Past Simple, Present Continuous. Також важливо знати правила утворення питальних та заперечних речень.
 • Базовий словниковий запас: сюди входить знання найбільш поширених слів та фраз для повсякденного спілкування. Це включає в себе слова, що описують людей, предмети, місця та події.
 • Навички читання та розуміння текстів: здатність читати прості тексти на англійській мові і розуміти основний зміст. Розпізнавання ключової інформації та основних ідей важливо для розвитку читацьких навичок.
 • Вміння письма: ви маєте вміти писати короткі повідомлення, листи або історії на просту тематику, використовуючи базові граматичні конструкції та словниковий запас.
 • Уміння слухати та розуміти мовлення: учень повинен розуміти прості висловлювання та інструкції в розмовній англійській мові.
 • Основи вимови: сюди входить знання ключових правил вимови та акцентуації слів.

Засвоєння цих аспектів допоможе вам розвинути ваші мовні навички на рівні Elementary та підготуватися до подальшого вивчення англійської мови. На курсі "Загальна англійська онлайн" ви зможете опанувати всі ці необхідні аспекти для того, щоб успішно пройти рівень Elementary. 

Програма рівня Elementary включає вивчення наступних тем 

Давайте подивимося на типові теми, які вивчаються на рівні Elementary:

1. Привітання та ввічливість:

 • Ввічливі фрази (Hello, goodbye, please, thank you, etc.);
 • Представлення себе та інших;
 • Розмова про особисту інформацію (вік, сім’я, робота, хобі тощо).

2. Щоденні потреби:

 • Покупки (їжа, одяг тощо);
 • Їжа та напої;
 • Час;
 • Подорожі та транспорт;
 • Прохання про допомогу.

3. Почуття та емоції:

 • Висловлення почуттів (щасливий, сумний, злий, etc.);
 • Подяка;
 • Вибачення;
 • Згода та незгода.

4. Інші теми:

 • Дні тижня, місяці, пори року;
 • Кольори, числа;
 • Розповіді про себе;
 • Опис людей та предметів;
 • Запити про напрямки та інформацію.

Важливо зазначити, що це лише загальний перелік, і конкретні теми, які вивчаються на рівні Elementary, можуть варіюватися залежно від програми курсу та викладача.

На рівні Elementary основна увага приділяється розвитку базових навичок спілкування. Студенти повинні навчитися розуміти та використовувати просту мову в повсякденних ситуаціях.

До кінця рівня Elementary студенти повинні бути в змозі:

 • Познайомитися з кимось і розповісти про себе.
 • Зробити прості покупки.
 • Замовити їжу та напої в ресторані.
 • Запитати про дорогу та напрямки.
 • Висловити свої почуття та емоції.
 • Описати людей та предмети.
 • Розуміти та відповідати на прості запитання.
 • Написати короткі тексти на знайомі теми.

Рівень Elementary — це важливий крок на шляху до оволодіння англійською мовою.

Скільки часу треба вчити англійську до А1?

Час, необхідний для досягнення рівня Elementary (A1) в англійській мові, може варіюватися в залежності від кількості часу, яку ви приділяєте навчанню щодня, вашого початкового рівня, особистих навчальних здібностей та використовуваних навчальних методик. Однак для більшості людей досягнення рівня A1 може зайняти від 150 до 200 годин активного навчання.

Якщо ви вчитеся приблизно по 1–2 години на день, враховуючи регулярність та ефективність навчального процесу, то можна очікувати, що досягнення рівня A1 займе від 3 до 6 місяців.

Проте важливо пам’ятати, що це лише приблизні рекомендації, і кожна людина навчається по-різному. Для одних вивчення може бути швидшим, а для інших — повільнішим. Ключ до успішного вивчення — це систематичність, терпіння та постійна практика.

Які труднощі можуть виникнути на рівні A1?

На рівні A1, також відомому як Elementary або Lower Intermediate, студенти володіють базовими навичками спілкування, але все ще можуть стикатися з низкою труднощів:

Обмежений словниковий запас

 • Мовці на цьому рівні мають обмежений словниковий запас, що може ускладнювати їм вираження своїх думок і почуттів у повній мірі.
 • Їм може бути важко знайти потрібні слова, особливо при описі складних ідей чи абстрактних понять.
 • Це може призвести до фрустрації та невпевненості під час спілкування.

Граматичні помилки

 • Учні на рівні A1 все ще роблять граматичні помилки, особливо в складних реченнях або при використанні різних часів.
 • Це може ускладнювати розуміння їхньої мови носіями мови та іншими людьми, які вивчають англійську мову.
 • Виправлення цих помилок потребує практики та уваги до граматичних правил.

Незнання ідіом та виразів

 • Студенти можуть не знати поширених ідіом, виразів та сленгу, що може ускладнювати їм розуміння розмовної мови та повсякденних розмов.
 • Їм може бути важко інтерпретувати значення сарказму, гумору та іронії.
 • Вивчення ідіом та виразів потребує часу та регулярного використання в контексті.

Труднощі з розумінням швидкої мови

 • Ви можете мати труднощі з розумінням швидкої мови, особливо коли носії мови говорять невимушено або використовують складні граматичні структури.
 • Їм може бути важко стежити за розмовою, особливо в галасливому середовищі або коли говорять кілька людей одночасно.
 • Покращення навичок аудіювання потребує регулярного прослуховування англійської мови та практики розуміння на слух.

Нестача впевненості

 • Мовці можуть відчувати невпевненість у своїх навичках спілкування, що може призвести до мовчання або уникнення розмов.
 • Їм може бути страшно робити помилки або говорити про складні теми.
 • Розвиток впевненості потребує практики, позитивного підкріплення та сприятливого мовного середовища.

Запрошуємо на онлайн курси англійської мови для початківців школярів, де ми чекаємо на всіх бажаючих школярів від 12 років, щоб почати цей цікавий шлях вивчення мови!

Поради для студентів

Давайте, нарешті, перейдумо до практики. Що треба робити, щоб швидше досягти цього рівня? Ловіть кілька порад від нашого методиста!

Занурюйтесь у мовне середовище

 • Слухайте англійську мову якомога частіше: варто оточити себе англійською мовою, слухаючи музику, подкасти, аудіокниги та радіо англійською мовою.
 • Дивіться англомовні фільми та телешоу: спочатку з субтитрами рідною мовою, а потім — без.
 • Читайте англійські тексти: новини, статті, книги та веб-сайти – чудовий спосіб покращити своє читання та словниковий запас.
 • Спілкуйтеся з носіями мови: шукайте можливості поговорити з носіями англійської мови онлайн або особисто.

Практикуйтеся регулярно

 • Щодня виділяйте час для вивчення англійської мови: навіть 15–20 хвилин щодня можуть дати значний результат.
 • Використовуйте різноманітні методи навчання: поєднуйте різні методи навчання, такі як вправи, ігри, читання та розмови, щоб зробити процес навчання цікавим та ефективним.
 • Не бійтеся помилок: помилки — це природна частина процесу навчання. Не бійтеся говорити англійською, навіть якщо ви робите помилки.
 • Ставте перед собою цілі: ставте перед собою конкретні та досяжні цілі, щоб відстежувати свій прогрес і залишатися мотивованими.

Зосередьтеся на базових навичках

 • Вивчіть основний словниковий запас та граматику: це допоможе вам закласти міцну основу для подальшого вивчення мови.
 • Практикуйтеся в основних навичках спілкування: робота над своїми навичками говоріння, слухання, читання та письма.
 • Використовуйте прості речення та структури: не намагайтеся говорити занадто складно. Зосередьтеся на тому, щоб використовувати просту мову, яку ви можете зрозуміти та використовувати впевнено.

Зробіть вивчення англійської мови цікавим

 • Знайдіть теми, які вас цікавлять: вибирайте матеріали для читання, прослуховування та розмови, які вам цікаві.
 • Використовуйте ігри та інші інтерактивні методи навчання: ігри та інші інтерактивні методи навчання можуть зробити процес навчання англійської мови більш цікавим та захоплюючим.
 • Відзначте свої досягнення: відзначайте свої досягнення, великі чи малі, щоб залишатися мотивованими.

Не здавайтеся

 • Вивчення мови потребує часу та зусиль: не здавайтеся, якщо ви не бачите результатів негайно.
 • Будьте наполегливі та продовжуйте практикуватися: з часом і зусиллями ви зможете опанувати англійську мову на рівні Elementary.
 • Пам’ятайте, що найголовніше — це бути наполегливим і не здаватися.

Таким чином, на рівні А1 учні, як правило, мають базове володіння, що дозволяє їм справлятися з простими комунікативними завданнями та висловлювати свої думки, використовуючи знайомі фрази та вирази. Вони можуть представитися, поставити та відповісти на запитання про особисті деталі, а також вести бесіду на знайомі та звичні теми. 
Хочете дійти до такого рівня? Тоді вперед! У вас є всі шанси досягти успіхів
 

icon lamp Тест рівня

Записатися на безкоштовний урок

Поле обов'язкове для заповнення
Поле обов'язкове для заповнення Невірний формат
Невірний формат
* — Обов'язкове для заповнення
abc

Читайте також

news__image

Рівень володіння англійською мовою A0

Читати

Рівень володіння англійською мовою A0

Що включає в себе рівень A0? Які навички та знання необхідні для досягнення цього рівня? Якщо ви читаєте цю статтю, вас однозначно хвилюють ці питання. Тож, про що ми будемо сьогодні говорити? Про те, що таке рівень А0, що він дає, а також про поради та ресурси, які допоможуть вам успішно опанувати початковий етап англійської мови.

news__image

Рівень Upper-Intermediate: рівень володіння англійською вище середнього B2

Читати

Рівень Upper-Intermediate: рівень володіння англійською вище середнього B2

Прагнете вдосконалити свої знання англійської мови до рівня Upper-Intermediate (B2)? Тоді ви на правильному шляху! Цей рівень володіння англійською відкриває перед вами безліч можливостей: від впевненого спілкування з носіями мови до успішного проходження міжнародних іспитів та підвищення вашої професійної кваліфікації.

news__image

Рівень англійської мови Intermediate (В1) або середній рівень

Читати

Рівень англійської мови Intermediate (В1) або середній рівень

Рівень Intermediate (В1) — це перехідний етап між базовими знаннями та впевненим середнім рівнем. Якщо ви на ньому, то вже здатні висловлювати свої думки більш-менш вільно, розуміти не лише повсякденні теми, але й говорити про бізнес та фінанси. Звісно ж, цей рівень передбачає знання певної граматики та лексики… Саме про це ми й поговоримо далі.