Порядок слів в англійській мові

Порядок слів в англійській мові

  Зміст статті:

Англійська мова займає лідерську позицію серед міжнародних мов і є мовою комунікації у багатьох галузях життя, включаючи науку, технології та бізнес. Однією з особливостей англійської мови є порядок слів, який може здатися незвичним для носіїв інших мов. При вивченні англійської мови онлайн потрібно звертати увагу саме на порядок слів, тому що на відміну від української, де порядок слів може бути не таким чітким і більш вільним, у англійській мові існує сталий порядок слів та певні випадки, коли він може змінюватись. У цій статті ми розглянемо основні правила порядку слів в англійській мові і дамо поради щодо того, як їх використовувати, щоб ваша мова звучала більш природно та граматично правильно.

Прямий порядок слів

Прямий порядок слів є найбільш типовим для англійської мови і використовується в більшості випадків. У цьому порядку слова висловлювання розташовуються в такій послідовності:

підмет ( той, хто виконує дію), присудок (дія), додаток (над ким/чим виконується дія), обставина (місце, час, обставини, причини, спосіб).

Наприклад, розглянемо наступне просте речення: 

"She reads books"

У цьому висловлюванні "She" є підметом, "reads" - присудком, а "books" - додатком. Обставина, якщо вона є, зазвичай йде в кінці речення, наприклад: 

"She reads books in the library".

 

У складних реченнях з більшою кількістю складових, порядок слів може ставати складнішим, але зазвичай він все ще дотримується прямого порядку. Ось кілька прикладів:

"I usually drink coffee in the morning" 

 У цьому висловлюванні "I" є підметом, "drink" - присудком, "coffee" - додатком, а "usually" та "in the morning" - обставинами.

 

"My sister is studying computer science at university" 

У цьому висловлюванні "My sister" є підметом, "is studying" - присудком, "computer science" - додатком, а "at university" - обставиною.

"They have been working on the project for several months now" 

У цьому висловлюванні "They" є підметом, "have been working" - присудком, "on the project" - додатком, а "for several months now" - обставиною.

Отже, прямий порядок слів є основним в англійській мові і його використання допомагає зробити мовлення більш зрозумілим і граматично правильним.

Дізнайтеся більше про тему Conditionals у нашому новому відео на Youtube каналі!

 

Непрямий порядок слів

Непрямий порядок слів, також відомий як зворотний порядок слів або зворотний порядок конструкцій, є одним зі способів використання слів у англійській мові. У непрямому порядку слів слова висловлювання не розташовані в звичайній послідовності підмет-присудок-додаток-обставина, а змінюють своє місце в реченні.

Зазвичай непрямий порядок слів використовується в таких випадках:

 • Умовні речення: умовна частина пішла на початок речення, після якої йде результат.
  If I have time, I will go to the gym.
  У цьому реченні умовна частина "If I have time" йде на початку, а результат - "I will go to the gym" - йде після неї.

Were he to arrive late, we would have to start without him.
У цьому висловлюванні непрямий порядок слів використовується в умовній частині "Were he to arrive late", де підмет "he" йде після дієслова "were".

 • Питальні речення: порядок слів у питальному реченні змінюється, коли додано слова "how", "why", "when", "where" або "what".
  What time do you usually wake up?
  У цьому реченні порядок слів змінюється, бо питальне слово "what" йде на початку речення, а потім йде підмет "you" і тільки після нього дієслово "wake up".
  How did you meet your best friend?
  У цьому реченні питальне слово "how" йде на початку, а потім йде дієслово "did", і тільки після цього - підмет "you
 • Для наголошення: іноді непрямий порядок слів використовується для наголошення на деякій частині речення.

Only after he had seen the film did he understand the ending.
У цьому реченні непрямий порядок слів використовується для наголошення на тому, що він зрозумів кінцівку лише після того, як подивився фільм.

 • У заперечних конструкціях: непрямий порядок слів використовується для підкреслення заперечення.
  Never have I seen such a beautiful sunset.
  У цьому реченні непрямий порядок слів використовується для підкреслення заперечення "never".

Непрямий порядок слів є важливою частиною англійської мови, і використовується у різних контекстах, щоб підкреслити різні аспекти мовлення, такі як наголошення, підкреслення заперечення та утворення умовних речень. Звичайно, при використанні непрямого порядку слів в англійській мові важливо дотримуватися правильного слововживання, щоб уникнути неправильного розуміння того, що ви намагаєтеся передати.

Порядок слів у окличному реченні

У окличних реченнях порядок слів може бути змінений, залежно від того, який настрій виражається в реченні. Зазвичай у таких реченнях спочатку йде вигук, а потім остаточна частина речення, що виражає почуття, емоції, доручення тощо.

Наприклад:

Wow, what a beautiful sunset! (Вау, який красивий захід сонця!)

Congratulations, you did an amazing job! (Вітаю, ти виконав неймовірну роботу!)

Hey, watch out for that car! (Гей, обережно з тим автомобілем!)

Hurry up, we're going to be late! (Поспішай, ми запізнимось!)

 

У деяких випадках може бути використано обернений порядок слів, коли в реченні використовуються слова "never", "no", "not only", "only when" тощо:

Never have I seen such a beautiful garden! (Ніколи ще я не бачив такого красивого саду!)

No, I don't want to go to the party. (Ні, я не хочу йти на вечірку.)

Not only did she win the race, but she also set a new record. (Вона не тільки виграла гонку, але і встановила новий рекорд.)

Only when I have enough money, will I buy a new car. (Тільки коли у мене буде достатньо грошей, я куплю нову машину.)

Побудова розповідних речень

Розповідні речення в англійській мові зазвичай складаються з підмета, присудка та іншої додаткової інформації, яка може бути включена до речення. Основна форма побудови розповідних речень полягає в тому, що підмет ставиться перед присудком.

Наприклад:

I love to read books. (Я люблю читати книги.)

She is studying at the university. (Вона навчається в університеті.)

 

Додаткова інформація може бути додана до речення в будь-якому місці, зазвичай після присудка:

I love to read books that make me think. (Я люблю читати книги, які змушують мене думати.)

She is studying at the university to become a doctor. (Вона навчається в університеті, щоб стати лікарем.)

 

У разі наявності додатка або обставини, вони можуть бути вказані на початку речення:

In the morning, I like to drink a cup of coffee. (Вранці я люблю випити чашку кави.)

After finishing her work, she went for a walk in the park. (Після закінчення роботи вона пішла прогулятися в парку.)

Порядок слів у наказовому реченні

У наказових реченнях в англійській мові, порядок слів зазвичай відрізняється від порядку в розповідних реченнях. У наказовому реченні, підмет відсутній, і присудок зазвичай ставиться на початок речення. Також, використовуються дієслова в особливій формі, яку називають інфінітивом без частки "to" (bare infinitive).

Ось декілька прикладів наказових речень зі зміненим порядком слів:

Come here! (Підійди сюди!)

Stop talking! (Перестань говорити!)

Be quiet! (Будь тихим!)

 

Як бачите, у всіх цих прикладах, присудок стоїть на початку речення, перед іменником або займенником, що вживається для вказівки на особу, до якої звертаються. У деяких випадках, може бути додана додаткова інформація після присудка, наприклад:

Please, come here! (Будь ласка, підійди сюди!)

Stop talking, right now! (Перестань говорити, зараз же!)

Be quiet, I'm trying to concentrate. (Будь тихим, я намагаюсь зосередитися.)

 

Якщо в наказовому реченні є додаток або обставина, вони зазвичай ставляться перед присудком:

Drive carefully on the highway. (Води обережно на шосе.)

Close the door slowly, please. (Зачиняй двері повільно, будь ласка.)

Study hard for the exam. (Вивчай добре для іспиту.)

Отже, у наказових реченнях в англійській мові, порядок слів може відрізнятись від порядку слів в розповідних речення.

Порядок слів у питальному реченні

У питальному реченні в англійській мові порядок слів зазвичай відрізняється від прямого порядку слів. Залежно від типу запитання, можуть відбуватися різні зміни в порядку слів.

 • Питальні слова:

У питальних реченнях з питальними словами, такими як "what" (що), "who" (хто), "where" (де), "when" (коли) і "why" (чому), питальне слово зазвичай ставиться на початок речення. Потім слідують дієслово і підмет. Наприклад:

What is your name? (Як тебе звати?)

Who is coming to the party? (Хто йде на вечірку?)

Where did you go yesterday? (Куди ти йшов вчора?)

 
 • Yes/No (так/ні) запитання:

У так/ні запитаннях, дієслово зазвичай ставиться на початок речення, після якого йде підмет, а потім додаток або інші елементи речення. Наприклад:

Do you like pizza? (Ти любиш піцу?)

Did you go to the party? (Ти ходив на вечірку?)

Are you going to the movies tonight? (Ти йдеш у кіно сьогодні ввечері?)

 
 • Питальні фрази:

У питальних фразах, які починаються з "how" (як), порядок слів може змінюватися залежно від контексту. Наприклад:

How old are you? (Скільки тобі років?) - прямий порядок слів

How are you feeling today? (Як ти себе почуваєш сьогодні?) - зворотній порядок слів

How much does it cost? (Скільки це коштує?) - прямий порядок слів

How did you do on the exam? (Як тебе оцінили на екзамені?) - зворотній порядок слів

Місце додатка в реченні

Місце додатка в реченні залежить від типу додатка. Якщо це прямий додаток (direct object), тобто іменник або займенник, що безпосередньо вказує на те, на кого або на що спрямована дія, то він зазвичай ставиться перед присудком (головним дієсловом) утворення:

She reads a book. (Вона читає книгу.)

They invited us to a party. (Вони запросили нас на вечірку.)

He opened the door. (Він відкрив двері.)

 

У негативних реченнях прямий додаток також ставиться перед присудком, але після допоміжного дієслова not:

She does not understand the question. (Вона не розуміє запитання.)

They did not buy the tickets. (Вони не купили квитки.)

He will not finish the project on time. (Він не завершить проект вчасно.)

 

Якщо ж додаток є непрямим (indirect object), тобто вказує на те, кому або чому адресована дія, то він зазвичай ставиться перед прямим додатком:

She gave him a present. (Вона дала йому подарунок.)

They sent me an email. (Вони відправили мені електронний лист.)

He bought his daughter a new phone. (Він купив своїй дочці новий телефон.)

 

У негативних реченнях непрямий додаток також ставиться перед прямим додатком і після допоміжного дієслова not:

She did not give him the book. (Вона не дала йому книгу.)

They did not offer me the job. (Вони не запропонували мені роботу.)

 

Проте в пасивних реченнях місце додатка може змінюватись. У простому пасивному реченні, додаток стає підметом, а займенник "by" показує, хто здійснив дію:

They built a new bridge. (Вони побудували новий міст.) -> A new bridge was built (by them).

 

Отже, додаток може розміщуватися як перед прямим об'єктом, так і після нього, залежно від типу додатка та наявності дієслів-частинок. У разі додатка, який складається зі сполучення із прийменником, він, як правило, розміщується після прямого об'єкта. Але якщо додаток є іменником або займенником, то він може розташовуватися як перед прямим об'єктом, так і після нього. Наприклад:

She gave her mother a book. (Додаток - "her mother", розміщується після прямого об'єкта "a book")

He takes his coffee with milk. (Додаток - "with milk", розміщується після прямого об'єкта "coffee")

Місце означення в реченні

Означення у реченні в англійській мові можуть розташовуватися перед або після іменника до якого вони відносяться.

У більшості випадків означення розташовується перед іменником, яке воно характеризує. Наприклад:

The red car is mine. (Червоний автомобіль - мій, означення "the red" стоїть перед іменником "car")

She is wearing a beautiful dress. (Вона носить гарну сукню, означення "beautiful" стоїть перед іменником "dress")

 

Однак, існують випадки, коли означення можуть бути розташовані після іменника. Наприклад:

The president himself spoke to me. (Сам президент говорив зі мною, означення "himself" стоїть після іменника "president")

They visited the Tower of London, a famous attraction. (Вони відвідали Тауер Лондона, відому визначну пам'ятку, означення "a famous attraction" стоїть після іменника "Tower of London")

 

Означення також можуть бути розміщені всередині речення, що може акцентувати цей елемент. Наприклад:

The man, who I met yesterday, was very friendly. (Чоловік, якого я зустрів вчора, був дуже привітним, означення "who I met yesterday" розміщено в середині речення)

 

Також в англійській мові можуть вживатися неозначені займенники, які виступають в ролі означення. Наприклад:

I need a pen. (Мені потрібна ручка, неозначене займенник "a" виступає в ролі означення)

Отже, місце означення у реченні може відрізнятися залежно від контексту та мети мовлення, проте, як правило, воно розташовується перед іменником.

Місце обставини в реченні

У реченнях в англійській мові обставина може займати різні позиції в залежності від того, який тип обставини ми розглядаємо.

Зазвичай, якщо обставина не є дуже важливою або не виражена довгим висловлюванням, вона розміщується на початку або в кінці речення.

Наприклад:

I will go to the store later. (Обставина часу - в кінці)

 

Якщо обставина є більш важливою або довшою, то вона може розміщуватися в середині речення, між підметом та присудком.

Наприклад:

The car, which was parked on the street, was towed. (Обставина місця - в середині речення)

 

Проте, якщо обставина дуже важлива, вона може розміщуватися перед підметом.

Наприклад:

With great care and attention, the surgeon performed the operation. (Обставина способу - перед підметом)

Отже, місце обставини в реченні залежить від того, наскільки важливою є обставина та наскільки довгою вона є. Важливо також звернути увагу на правильний порядок слів для збереження змісту речення.

Особливі випадки зміни порядку слів в англійській мові

Хоча в англійській мові діє загальноприйнятий прямий порядок слів, існують особливі випадки, коли порядок слів може змінюватись.

Embedded questions (вбудовані питання) - це питання, вбудовані в основне речення, що виступають як підрядне речення. Цей тип питань зазвичай використовується для запитань в мовленні, діалогах та інтерв'ю, і дозволяє більш точно виразити питальне значення.

 • Embedded questions можуть використовуватись як підрядні речення у складі складеного речення.
 • Вони починаються зі сполучників, таких як whether, if, who, what, when, where, why, how, які виступають в ролі зв'язку між основним реченням та вбудованим питанням.
 • Embedded questions можуть бути частинами інших типів речень, таких як питальні, окличні, наказові тощо.

Ось декілька прикладів embedded questions:

Я не знаю, чи прийде вона сьогодні ввечері. (I don't know whether she will come tonight.)

У цьому реченні embedded question є частиною складеного речення. Запитання "чи вона прийде сьогодні ввечері" вбудоване в основне речення "Я не знаю".

 

Він запитав, коли я повернуся. (He asked when I would return.)

У цьому реченні embedded question є частиною питального речення, яке вбудоване в основне речення "Він запитав".

 

Я хочу знати, що вона планує робити завтра. (I want to know what she plans to do tomorrow.)

У цьому реченні embedded question "що вона планує робити завтра" є частиною розповідного речення.

 
 • Особливості порядку слів у складних реченнях:

У складних реченнях порядок слів може змінюватись в залежності від типу зв'язку між реченнями. Наприклад:

Although it was raining, she went for a walk. (Хоча ішов дощ, вона пішла на прогулянку.)

He went to bed early because he was tired. (Він ліг спати рано, бо був втомлений.)

Загалом, зміна порядку слів в англійській мові є необхідною, щоб донести правильне значення речення. Ці особливості порядку слів в англійській мові варто розглянути детальніше і практикувати при вивченні мови, наприклад на онлайн курсах з англійської для дорослих або пройшовши онлайн корпоративне навчання англійської.

Записатися на безкоштовний урок

Поле обов'язкове для заповнення
Поле обов'язкове для заповнення Невірний формат
Невірний формат
* — Обов'язкове для заповнення
abc

Читайте також

news__image

Вчимо граматику англійської мови онлайн

Читати

Вчимо граматику англійської мови онлайн

Вивчення граматики англійської мови є невід'ємною складовою успішного оволодіння цим міжнародним засобом спілкування. Однак, не завжди доступність якісного навчання та зручний графік можуть підтримувати бажання самовдосконалюватися в цій сфері. І ось тут на допомогу приходить онлайн-навчання. Завдяки швидкому розвитку технологій та появі різноманітних платформ та ресурсів, вивчення граматики англійської мови стало більш доступним, цікавим і ефективним. У цій статті ми розглянемо переваги навчання граматики англійської мови онлайн. Незалежно від вашого рівня знань англійської мови, ця стаття стане корисним джерелом інформації та порад для всіх, хто прагне поліпшити свої навички граматики і вдосконалити своє володіння англійською мовою.

news__image

Як вчити англійську онлайн за допомогою книг і фільмів

Читати

Як вчити англійську онлайн за допомогою книг і фільмів

Вивчення англійської мови завжди є важливою та актуальною темою. Сьогодні все більше людей шукають шляхи опанування англійської онлайн. І один з найбільш ефективних та цікавих способів це зробити – це вивчення мови за допомогою книг та фільмів. У цій статті ми розглянемо, як саме можна вчити англійську мову онлайн, використовуючи фільми та книги.

news__image

Уроки англійської мови онлайн: як організувати процес навчання

Читати

Уроки англійської мови онлайн: як організувати процес навчання

Наше життя ритмічно змінюється, що вимагає нових умов успіху, і однією з них є ефективне використання часу. Якщо людина бажає розвиватись, оптимальним рішенням може стати запис на онлайн-курси з англійської мови. Це дозволить вивчати мову вдома або на роботі, в перервах між справами. Сьогодні ми обговоримо особливості ефективного та комфортного дистанційного навчання, оскільки лише запис на курси не гарантує успіху в освоєнні мови. Для досягнення успіху у навчанні потрібно підготуватись до занять, визначити свої цілі та зосередитись на мотивації. Які кроки потрібно зробити перед початком дистанційного навчання?